Alpaka trekking in Hovelange/Luxemburg

                                                                &                  

lëtzebuergesch

Maer bidden 6 Familljen d'Méiglechkeet op eis Ferme pédagogique op Huewel ze kommen an ee flotten Mëtteg ze verbrengen bei enger Wanderung MAT den 6 Alpaka'en déi um Bauerenhaff liewen. Départ ass den 7 Abrell um 14.00Auer a maer wanderen mat den Alpaka'en un der Lengt duerch déi wonnerschéin Gemeng Biekerech, natiirlech maache maer eng Paus wou et Uebst an eppes ze drenken gëtt. Normalerweis sin d'Wanderungen net esou deier mee fir de gudden Zweck froe maer 75€ pro Famill déi intégral a komplett un den Télévie weidergeleet gin. Sollt d'Wieder schlecht sin waert dëse flotten Mëtteg verluecht gin op den 15. Abrëll. ennerstetz mat deser Aktioun den Télévie a Reservéieren kann een um 621304315 beim Dany

Link :https://televie.rtl.lu/

http://www.alpakatrekking.com/alpaka-trekking/unsere-alpakas.html

reportage RTL :http://tele.rtl.lu/emissiounen/coco-co/replay/3076019.html

english

We propose to 6 Familys the possibility to come on our pedagogical farm situated in Hovelange. This is an offer to have an unfogettable afternoon in the forest of Beckerich with the alpacas. Departuretime is 14.00 on the 7 april and we make a small hike WITH your alpaca at the leash, surely we make a brake with fruits and water for everybody. Every family get 1 alpaca. This offer coasts you 75€ normaly its more less but we offer it for foundraising Télévie. The hole incomming Money is donated the 21 april to Télévie by check. In the case that the weather is not good we make the hike on the 15 April. Support the Télévie. Interessed for this foundraising please contact Dany on the phone 621304315

Link : https://televie.rtl.lu/

http://www.alpakatrekking.com/alpaka-trekking/unsere-alpakas.html

report diffiused on RTL abaout the farm :http://tele.rtl.lu/emissiounen/coco-co/replay/3076019.html